جشن سومین روز ز شعبان چو برۀآمد خورشید                    سومین شمس ولایت ز افق چهره گشود

روز میلاد همایون حسین بن علی است                             باد بر خلق جهان مقدم پاکش مسعود

 

                        

  • Дата: 20 فروردین 1398
  • Автор: admin362
بیشتر »