جشن سومین روز ز شعبان چو برۀآمد خورشید                    سومین شمس ولایت ز افق چهره گشود

روز میلاد همایون حسین بن علی است                             باد بر خلق جهان مقدم پاکش مسعود

 

                        

  • Дата: 20 فروردین 1398
  • Автор: admin362
بیشتر »

بلى صديقه كبرى است زهرا

قرار كل ما فيهاست ، زهرا

 شفاعت در جزا پابست زهراست

نجات ما همه در دست زهراست

 

 

 

  • Дата: 7 اسفند 1397
  • Автор: admin362
بیشتر »