روز شنبه 94.8.23 تعزیه ی خطبه حضرت زینب (س) در مدرسه ولایت

باحضوردانش اموزان برگزارشد.هدف برگزاری این مراسم اشنایی هرچه

 

بیشتر دانش اموزان با با واقعه ی کربلا و استواری کلام

 

 خانم زینب کبری (س)بود.

 

ای زینب (س)،

 

توکوه صبر باشی ومن نگاهم به بیصبرانی باشد که ادعای اسوه بودن میکنند؟

 

 

 

قرائت خطبه حضرت زینب(س)

  • Дата: 2 دی 1394
  • Автор: alifact
بیشتر »